Nawigacja

Informacje i ogłoszenia

 

 

BEZPŁATNE BADANIA UWAGI SŁUCHOWEJ I SI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach uzyskanego grantu po raz kolejny organizować będziemy BEZPŁATNE badania diagnostyczne w ramach Integracji Sensorycznej i Metody Tomatisa dla dzieci z rejonu Państwa placówki. W szczególności zapraszamy dzieci, u których obserwują Państwo takie problemy, jak:

- zaburzenia koncentracji i uwagi
- trudności szkolne i fobie szkolne
- dysfunkcje związane z motoryką - dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
- podwyższone napięcie
- stany lękowe
- kłopoty z orientacją przestrzenną
- lateralizacja krzyżowa - niska samoocena
- wady wymowy
- zakłócenia językowe
- zaburzenia afektywne
- zakłócenia psychomotoryczne
- trudności z nauką języków
- trudności w relacjach dziecko-rodzic
- problemy w rodzinach adopcyjnych
- zaburzenia emocjonalne
- globalne zaburzenia rozwoju

Bardzo proszę przekazanie tej informacji wychowawcom, nauczycielom, pedagogom, logopedom, oraz rodzicom dzieci.
Diagnozy odbywać się będą w Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM.
Więcej informacji znajdą Państwo pod tym adresem:

www.sensorium.warszawa.pl
www.tomatis.warszawa.pl

Pozdrawiam,

dr Marta Plecha-Radomska
psycholog / terapeuta

SENSORIUM
ul. Mrówcza 33 B
04-857 Warszawa

tel. 22 243 94 44

 

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

Na prośbę Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczamy informację o zagrożeniach płynących z używania e-papierosów - MEN_i_GIS_Informacja_na_temat_zagrozen_dotyczacych_e-papierosow.pdf .

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zamieszczamy ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. Prosimy rodziców o zapoznanie się z nią.

oferta_2019_2020.pdf 

 

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/202

Zamieszczamy informację Urzędu Gminy w Magnuszewie na temat stypendium szkolnego w bieżącym roku szkolnym. Drogi Rodzicu zapoznaj się z nią - stypendium_szkolne.pdf

 

Nowe godziny dzwonków  wnaszej szkole

Począwszy od dnia 3 września w Szkole Podstawowej w Rozniszewie obowiązują następujące godziny dzwonków:

 •  lekcja 1    8.15 - 9.00
 •  lekcja 2    9.10 - 9.55
 •  lekcja 3    10.05 - 10.50
 •  lekcja 4    11.05 - 11.50
 •  lekcja 5    12.05 - 12.50
 •  lekcja 6    13.00 - 13.45
 •  lekcja 7    13.55 - 14.40
 •  lekcja 8    14.50 - 15.35
 •  lekcja 9    15.45 - 16.30

 

Informacja dla rodziców o zasadach dożywiania dzieci w szkole

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania pod nazwą "Zakup wraz z dostawą gorących posiłków" została wybrana oferta złożona przez firmę Catering Ok, Maciej Sałek, ul. Chrobrego 39, 26-600 Radom. Cena brutto posiłku wynosi 5,24 zł za sztukę. Termin realizacji zamówienia od 16.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Warunkiem korzystania z pomocy w formie posiłków dla dzieci w szkole w ramach realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu" od miesiąca września 2019 roku jest złożenie wniosku wraz z dokumentami, których wykaz znajduje się poniżej.

W gminie Magnuszew nieodpłatna pomoc w zakresie dożywiania dzieci przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł. Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłaszanie się do GOPS w Magnuszewie (budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 12) celem złożenia wniosku wraz z następującymi dokumentami:

 1.  nakaz płatniczy podatku rolnego za 2019 r.,
 2.  dowód opłaty składek KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 3.  dowód otrzymania renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzja przyznająca świadczenie (w przypadku osób pobierających wymienione świadczenia),
 4.  zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku osób zatrudnionych),
 5.  dowód otrzymania alimentów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz wyro sądowy zasądzający alimenty,
 6.  orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej w rodzinie),
 7.  zaświadczenie lekarskie dokumentujące długotrwałą chorobę (jeśli taka występuje),
 8.  aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez osoby uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych,
 9.  w przypadku osób prowadzacych działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przpisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenie podatnika o okresie prowadzenia działalności gospodarczej w roku poprzednim,
 10.  w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie osoby o wysokości dochodu.

 

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rozniszewie (RODO)

Zamieszczamy informacje dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Prosimy o zapoznanie się z dokumentem - Klauzula_informacyjna_dla_rodzicow.pdf .

 

Poradnik Rady Rodziców - kompetencje i zasady działania

Wszystkich rodziców naszych uczniów zapraszamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania w szkole Rady Rodziców. Wkrótce wydory do tego szkolnego gremium. 

Poradnik_Rady_Rodzicow._Kompetencje_i_zasady_dzialania.pdf

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka
z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Adresatami tej wyjątkowo ważnej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem zaś jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej.

Z Informatorem można zapoznać się tutaj -

 Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_.pdf 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie
  Rozniszew 29, 26-910 Magnuszew
 • (+48) 62-19-005

Galerie zdjęć